O nas

 

Biuro Rachunkowe SIGMA świadczy usługi od 1989 roku, to jest od czasu gdy możliwe stało się świadczenie usług rachunkowych i doradztwa przez samodzielne podmioty gospodarcze. Przeszło burzliwą drogę podążając za zmianami jakie dokonywały się w naszym kraju, znajdującymi dobitne odzwierciedlenie właśnie w dziedzinie finansów i podatków. Obecnie w Biurze pałeczkę przejęło następne pokolenie, które kontynuuje wysiłki celem sprostania wymaganiom stawianym zarówno przez klientów jak i ustawodawcę. Prace wykonywane w Biurze Rachunkowym SIGMA są wspomagane przez biegłego rewidenta świadczącego usługi rewizji finansowej, wpisanego na listę biegłych sądowych. Systematyczne podnoszenie kwalifikacji powoduje, że zakres świadczonych usług jest zgodny z kompetencjami osób je wykonujących. Świadczone usługi objęte są obowiązkowym ubezpieczeniem rozszerzonym o klauzule dodatkowe.